Ozvočenje šol, telovadnic, predavalnic in konferenčnih sob

 

Ozvočenje v šolah vam bomo predstavili na projektu Centralnega ozvočenja, ki smo ga naredili v Gimnaziji Vič v Ljubljani.

Gimnazija Vič je s svojo velikostjo in specifično uporabo šolskega ozvočenja zahtevala dodaten premislek pri načrtovanju sistema. V učilnice smo namestili zvočnike in regulatorje glasnosti Fonestar. Na hodnike smo namestili nekoliko zmogljivejše zvočnike, da smo zadostili potrebam šolskega radia. Centralni sistem smo izvedli s komponentami Fonestar in Audac, zvonenje med odmori preko našega sistema proži obstoječa matična ura. V sistemu je tudi mikrofon za obvestila. Razvod po šoli smo opravili, glede na dolžino vodov, s kabli primernega preseka.

 

 

 

Ozvočenje v predavalnicah vam na kratko predstavljamo na primeru predavalnice, ki smo jo ozvočili v UKC Ljubljana:

V predavalnicah je zelo pomembna razumljivost predvajanih avdiovsebin. S tem namenom smo v UKC LJ uporabili zvočne stebričke, ki omogočajo dobro horizontalno pokrivanje prostora ter visoko razumljivost, posebaj v govornem spektru zvoka.

 

 

Ozvočenje v telovadnicah vam na kratko predstavljamo na primeru telovadnice, ki smo jo ozvočili v OŠ Kanal:

V športni dvorani OŠ Kanal se pogosto odvijajo državne tekme v odbojki. Stranka je želela obstoječe ozvočenje posodobiti, saj ni delovalo pravilno. Mi smo obstoječe ozvočenje pregledali in ugotovili da bi bilo za boljšo razumljivost govora smiselno dodati stebrične zvočnike Audac GIAX, ostale komponente v komunikacijski omarici pa zamenjati. Prav tako smo dodali uporabniku prijaznejšo mešalko Audac CPR12, conske ojačevalce Audac SMQ350 in Audac SMQ750, ki napaja že obstoječe in nove stebrične zvočnike. Ojačevalci so digitalni zato je njihova nastavitev zelo enostavna. Sistem je postal enostavnejši in kakovostnejši. Stranka se nam je javila z informacijo, da so zadovoljni z rezultatom.

 

 

Ponujamo tudi ureditev konferenčnih sistemov.

Ob stiku s stranko se moramo pogovoriti o osnovnih pričakovanjih in zahtevah. S tem določimo:

  • žični ali brezžični tip konferenčnega sistema,
  • njegovo velikost, povezljivost na morebitni obstoječi sistem ozvočenja ter
  • želeni način delovanja.

Možnost prekinitve govorca ali hkratnega govorjenja sta standardna načina delovanja. Navsezadnje pa je potrebno pozornost nameniti tudi izgledu in izbrati ustrezno opremo.

Običajno pri postavitvi konferenčnega sistema v sejnih sobah poskrbimo tudi za ustrezno snemanje zvoka ter za ustrezno povezavo na sistem ozvočenja v prostoru. Poskrbimo tudi za vso potrebno dodatno opremo, da zagotovimo čim boljše delovanje.

Sami smo dobavitelji opreme za konferenčne sisteme in izvajalci postavitve, po potrebi pa se povežemo tudi z drugimi slovenskimi dobavitelji in obrtniki, da zagotovimo ustrezno opremo in izvedbo konferenčnega sistema.

Konferenčni sistemi so lahko majhni, namenjeni zgolj nekaj uporabnikom, ali pa veliko obsežnejši  (za več kot 50 uporabnikov).

Primerni ali celo nujni so v prostorih za:

  • občinske seje,
  • konferenčne sestanke
  • na šolah in v raznih društvih – povsod torej, kjer je več sodelujočih, katerih govor naj bi se posnel ali ozvočil.

Najpogosteje pri svojem delu uporabimo opremo proizvajalca Fonestar. Njihova oprema omogoča enostavno rokovanje in zanesljivo delovanje. Pri njih denimo dobavimo predsedniške (SCF-260D) in delegatske mikrofone (SCF-270D), centralno krmilno (SCF-250) enoto in povezovalne kable. Dobavimo lahko tudi naprednejšo opremo, ki temelji na digitalni tehnologiji.