»Ta skrivnostna akustika«

Pogosto označena kot “temna umetnost” je lahko akustika precej zastrašujoča za nekoga, ki se ji približa z malo ali nič znanja. Res je sicer, da ima to področje kar nekaj zapletenih znanstvenih in matematičnih vidikov, a obstaja nekaj osnovnih načel, s pomočjo katerih lažje razumemo, kako zvok deluje in zakaj imamo v določenem prostoru akustične težave.

Prednosti dobre akustike prostorov:

Povečana koncentracija:

Kadar naša ušesa zaznavajo veliko različnih zvokov, ki prihajajo iz različnih smeri in virov, je to za naše možgane motnja, ki ima močno negativen vpliv na koncentracijo. Akustično dobro urejen prostor zagotovi, da je hrup absorbiran, preden zadene uho osebe, kar preprečuje težave s koncentracijo zaradi pretirane glasnosti.

Učinkovita komunikacija:

Na učinkovitost komunikacije ima kakovostno urejena akustika prostora velik vpliv. Ko prostor trpi zaradi prekomernega hrupa, se zvok glasu izgubi, kar se kot posledica izrazi v slabi razumljivosti govora. Podobno se zgodi, če veliko trdih površin povzroči, da zvoki »poskakujejo« po sobi in povzročajo odmev, odmevi se pomešajo med seboj, govor pa je nato težko slišati in razumeti. Soba z dobro akustiko nadzoruje raven hrupa, tako da zvok in jasnost glasu nista izgubljena.

Akustično udobje:

Kadar je v določenem prostoru veliko ljudi, ki govorijo in se gibajo, ali pa je preveč drugih virov hrupa, lahko jakost zvoka naraste do nenadzorovanih ravni, če se zvok ne absorbira v dovolj veliki meri. Urejena akustika zagotovi, da je hrup absorbiran na pravi ravni, da dobimo udobno okolje, v katerem lahko delamo, se sprostimo ali poslušamo.

Povečanje produktivnosti:

Ne preseneča, da imata lahko prevelik hrup in slaba akustika škodljiv učinek na produktivnost. Ne samo, da vplivata na komunikacijo in koncentracijo, nepotrebni zvoki lahko učinkujejo tudi na počutje in povzročijo, da so delavci v svojih vlogah manj produktivni. »Hrup je, poleg tega, da povzroča neprijetnosti in motnje v pisarniškem okolju, glavni vzrok za zmanjšanje produktivnosti.« (Abbott, 2004) Udobno akustično okolje je ključnega pomena za produktivnost in počutje, zlasti v delovnih prostorih.

Zasebnost:

Ali je to zdravniška ordinacija, odprta pisarna ali restavracija, določena stopnja zasebnosti je pomembna v večini javnih prostorov. Ko v prostoru ni absorpcijskih materialov, ki vpijejo zvok, je lahko zasebnost med uporabniki prostorov ali med sosednjimi prostori resno ogrožena, saj zvokov, ki potujejo, ne ustavlja nič. Dobra akustika v prostoru je tako bistvena za zagotavljanje zasebnosti.

Pravilno delovanje AV/VC tehnologije:

Avdiovizualna in videokonferenčna oprema je zelo občutljiva na problem slabe akustike v prostoru in na visok odmev. Draga AV/VC oprema se v prostoru, kjer ni akustičnih materialov, ki absorbirajo zvok, bistveno slabše obnese. Rezultat je interferenca zvoka, potem ko je bil v realnem času govor že slišan. To pomeni, da je vsaka komunikacija z občinstvom naporna, saj je izvirno sporočilo lahko obdano s precejšnjim odmevom. Dobra akustika v prostoru poskrbi, da so zvočni valovi ustrezno absorbirani in se posledično zmanjša odmev.

Povzeto po: Resonics