Začasna namestitev induktivne slušne zanke

Naročnik: Državni svet Republike Slovenije