Vgraditev induktivne zanke

Naročnik: Splošna bolnišnica Novo Mesto

V splošni bolnišnici Novo Mesto je bila uporabljena induktivna zanka Opus LD 2.0, merilec za induktivno zanko Proloop FSM Plus in pa mikrofon K2 Twin.