Ureditev akustike v vadbenem prostoru za bobne

Naročnik: Zasebnik, Preska

Vadbeni prostor bobnarja smo akustično izolirali proti preostalemu delu stanovanjske hiše. Uredili smo podest za celotno baterijo in bobnarja. Z ustreznimi akustičnimi materiali smo popravili prostorsko akustiko.