Ureditev akustike v telovadnici OŠ Zagradec

Naročnik: Občina Ivančna Gorica

Pred začetkom del je bila narejena meritev odmevnega časa, ki jo je naročil investitor. Iz danih podatkov je razvidno, da je odmevni čas izrazito previsok v srednjem frekvenčnem spektru.

Ker omenjena telovadnica sodi v dvorane z več kot 5000m/2, je pričakovan odmevni čas v urejenem akustičnem prostoru teh dimenzij med 2 in 2,5 sek.

Potrebujemo odmevni čas, ki bo znižal nivo hrupa na pričakovano vrednost, s tem se tudi zagotovi tudi čim bolj optimalni učinek razumljivosti govora. Istočasno pa se ohrani barva zvoka, ki je ustrezen za večnamenske, tudi glasbene prireditve. Za razumljivost govora so pomembne frekvence v srednjem in višjem frekvenčnem spektru, zato je odmevni čas krajši kot v spodnjem spektru, ki daje občutek polnega zvoka in kjer je odmevni čas daljši tudi zaradi valovne dolžine spodnjega spektra, kar pa je povsem logična posledica fizikalnih zakonitosti.

Opravljene meritve, ki so bile narejene pred nameščanjem oblog nam dajo izhodišče za izbiro in način tretmaja. Pokaže se, da je potrebno izbrati elemente, ki imajo Alpha koeficient višji kot 0,45. Posebej poudarjen absorpcijski spekter elementov pa mora biti v področju med 250 in 1000 Hz. Na podlagi teh meritev so bile izbrane primerne plošče, ki imajo po laboratorijsko izmerjenih meritvah Alpha k. 0,55. Po zagotovilu dobavitelja in vseh potrebnih certifikatih o požarni varnosti in odpornosti na udarce so omenjene plošče prava kombinacija za urejanje akustike v obravnavanem prostoru.

Dodatno smo namestili na strop primerne akustične elemente, pritrjene na lesen okvir. Za večji absorpcijski učinek je bila vgrajena tudi v podkonstrukcijo akustična izolacija.

Po izračunih je bil pričakovan rezultat: RT60 povprečni (odmevni čas) 2,2 do 2,3 sekunde po stenski obdelavi. Rezultat meritev pa nam jasno pokaže, da smo ta rezultat tudi za malenkost presegli in je povprečje RT60 = 2.1 sekunde že pred stropno obdelavo. Po končanem akustičnem tretmaju pa je skupni odmevni čas; RT60 nekaj nad 1,8 sekunde.

Dobljen rezultat je v mejah pričakovanega in tudi ustreza večnamenski uporabi telovadnice v akustičnem smislu.