Namestitev induktivne zanke in dobava sistema za tolmačenje

Naročnik: Zdravstveni dom Slovenska Bistrica

Namestili smo:

Ojačevalec za induktivno zanko Proloop C

Mikrofon GN-260 in PMC 6000-PRO

Brezžični oddajnik Opus OP-10T

Brezžični sprejemnik Opus OP-10R

Polnilno postajo Opus OP-10CH18