Namestitev induktivne zanke in dobava opreme za tolmačenje

Naročnik: Zdravstveni dom Ajdovščina

Namestili smo:

Ojačevalec za induktivno zanko Proloop C

Mikrofon K2 Twin

Brezžični oddajnik Opus OP-10T

Brezžični sprejemnik Opus OP-10R

Polnilno postajo Opus OP-10CH18

Mikrofon M-801S

OP-778