Dobava prenosnega induktivnega sistema

Naročnik: Zdravstveni dom Velenje

Dobavili smo:

Brezžični oddajnik OP-10T

W-68T

CE slušalke

Polnilno postajo OP-10CH2

Induktivna verižica TR-iL