Dobava prenosne induktivne zanke LA-90

Naročnik: Zdravstveni dom Šentjur

V ZD Šentjur smo dobavili 2 prenosni induktivni zanki LA-90