Akustična ureditev poslušalnice

Naročnik: Zasebnik, Izola

Akustična ureditev poslušalnice z Vicoustic elementi:

Multifuser DC2,

Multifuser wood 36,

Super bass extreme,

SBE Stacker Base – podstavek,

Wavewood 120,

Cinema Round Premium