Kaj je zvok?

Zvok je mehansko nihanje materije, slušna zaznava valovanja snovi. Nastane tako, da neka zunanja sila vzbudi delce določene snovi. Fizikalno zvok opišemo kot longitudinalno valovanje – to pomeni, da delci snovi, po katerih se širi, nihajo v smeri širjenja valovanja. Bolj domače povedano gre za valove nihanj pritiska, v katerih je zrak stisnjen in nato raztegnjen, ko se zvok oddaljuje od svojega vira. Glede na frekvenco zvok delimo na:

  • slišno področje, ki sega od 16 Hz do 16 kHz,
  • na infrazvok (do 16Hz) ter
  • ultrazvok (nad 16 kHz).

Območje človeškega glasu, ki ga človek pri običajnem govoru uporablja, se giblje od 500 do 4000 Hz.

Zvok, ki ga sestavlja le ena sama frekvenca, imenujemo ton. Njegov spekter je črtast – z eno samo sinusno sestavino. Če ima zvok več sinusnih sestavin z različnimi frekvencami, ga imenujemo zven. Običajno ga sestavljata osnovni ton in višji harmonični toni (toni, katerih frekvence so celoštevilni večkratniki frekvence osnovnega tona). Če pa so v zvoku navzoče vse sinusne sestavine v nekem frekvenčnem intervalu, je to šum. Če je le-ta aperiodičen, ga imenujemo pok.

Tone lahko označimo kot harmonične in neharmonične. Harmonični imajo sinusno, neharmonični pa stohastično valovanje; primer prvega je čisti ton, medtem ko je šum primer neharmoničnega zvoka.

Višina tona je izražena s frekvenco, katere enota je Hertz (Hz), jakost zvoka pa se meri v decibelih (dB). Najmanjši zvočni tlak, ki ga človeško uho zazna, imenujemo »prag slišnosti« (0 dB), pri približno 120 dB pa že lahko govorimo o bolečini, ki se pojavi zaradi prevelike jakosti hrupa. Daljša izpostavljenost zvočnemu pritisku, ki presega 85 dB, lahko trajno poškoduje uho – te poškodbe lahko povzročijo zvonjenje v ušesih ali slušne okvare. Za normalen človeški govor je značilna jakost zvoka okoli 50–60 dB.

Zvok zaznavamo s pomočjo čutila za sluh, toda nizke frekvence lahko čutimo tudi z ostalimi deli telesa (na primer brnenje nizkotončnih zvočnikov na koncertih). Slišno področje človeškega sluha se spreminja glede na starost, najbolj pa je človeško uho občutljivo za frekvence med 1000 in 3500 Hz.