Župnijska cerkev v Knežaku

Naročnik: Župnija Knežak

Staro ozvočenje smo nadomestili z novim sistemom. Za ozvočenje glavne ladje smo uporabili dva visoka zvočna stebrička, ki omogočata enakomerno jakost zvoka tudi pri daljših razdaljah. Hkrati takšna zvočnika oddajata zvok zelo usmerjeno proti poslušalcem. V nadaljevanju smo del cerkve opremili tudi z novimi svetili, kar sicer na fotografiji še ni razvidno.