Akustika v bivalnih prostorih

Kakšni so problemi strank, o čem stranke tožijo?

  • razigrano kričanje otrok
  • več izvorov zvoka (povabite prijatelje, družino in se zdi kot da ste jih povabili 100, ne samo 10, zaradi hrupa, ki nastane?)
  • težave pri gledanju televizorja v smislu zvok uhaja v višja nadstropja in ostale prostore
  • težave s koncentracijo pri učenju, branju, …

Kaj je pomembno?

  • Prijetno počutje, ustrezna odmevnost

Kje je največji problem?

  • pri sami gradnji, pri snovanju projekta se pozabi na urejen akustičen prostor in je po končani izvedbi težko, brez vidnih posegov v prostor, kvalitetno urediti akustiko

Naš nasvet?

  • vključitev akustika v proces načrtovanja

Kako rešimo zadevo?

2 rešitvi:

  • V fazi projektiranja se vgradi ustrezne akustične rešitve, ki so implementirane v sam projekt. S tem dobimo kvaliteten bivalni prostor z minimalnim posegom vanj.
  • Po končani gradnji se doda ustrezne akustične elemente, ki bistveno zmanjšajo odmevnost in izboljšajo kvaliteto bivanja. Težave nastopijo takrat, ko je pravkar končana gradnja urejena po željah posameznika in vsak nadaljnji poseg predstavlja izziv. V večini primerov težave uspešno rešimo s pestrim izborom akustičnih elementov, ki jih imamo v naši ponudbi prav v te namene.

 

Tukaj si lahko ogledate slike urejanja akustike iz različnih področij.

Predvsem bo pripomoglo k lažji predstavi, nabiranju idej in lažji ter boljši komunikaciji, ko smo v procesu načrtovanja akustike za vaš prostor: 

>> Dropbox dostop do slik