Akustika studijev

Studijska obdelava zvoke je specifičen problem, ki se ga je potrebno lotiti v sami gradnji sicer so stroški reševanja precej večji. To pomeni pravilno dimenzijsko formiran prostor, stene, okna in vrata na pravih mestih. Upoštevati je potrebno znanja, ki so v studijskih primerih izrazito specifična.

Kje je največji problem?

 • Pri že narejenih studijih velikokrat rešujemo preveliko absorpcijo zvoka brez ustrezne difuznosti.
 • Previsok odmevni čas z nelinearno krivuljo
 • stojno valovanje izrazito definirano na specifičnih mestih

Kako rešimo zadevo?

 • Običajno so potrebne meritve RT60, STI, poiskati stojno valovanje…
 • Razporeditev in postavitev akustičnih elementov je pri studijih drugačna in zelo specifična. Postaviti je treba akustične elemente na specifična mesta, difuzorje posebej in absorberje posebej in resonatorje posebej.

Najpogosteje uporabljeni Vicoustic elementi:

 • Multifuser Wood 36
 • Multifuser Wood 64
 • Multifuser DC2
 • Wavewood
 • Super Bass Extreme
 • Cinema Round Premium
 • Super Bass 90
 • Flexi POL A50
 • Flexi A50