Akustika industrijskih objektov

Kakšni so problemi strank, o čem stranke tožijo?

  • Običajno je problem pretiran hrup v industrijskih in proizvodnih prostorih. Velikokrat se na nas obrnejo delodajalci katerih delavci pregorevajo na delovnem mestu zaradi izpostavljenosti pretiranemu hrupu.

Kje je največji problem?

  • Zaradi proizvodnih strojev in procesov je hrup v teh objektih pretirano visok, kar povzroča slabe delovne pogoje in posledično slabši rezultat dela.

Kaj je pomembno?

  • Da zagotovimo ustrezno delovno okolje, tudi v skladu z delovno zakonodajo: Uradni list

Kaj je ustrezno delovno okolje?

Kako rešimo zadevo?

  • Potrebno je zmanjšati skupni hrup na dopustno vrednost oziroma čim nižjo vrednost hrupa z  ustreznimi akustičnimi elementi, ki zadostijo standardom in predpisom požarne varnosti in akustike.